BỘ CHIA TÍN HIỆU 4-20mA

Nguyên lý bộ chia tín hiệu 4-20mA Khi có nhu cầu điều khiển và hiển thị 2 nơi với một tín hiệu 4-20mA thì người ta sẽ dùng thiết bị này để chia vì nó sẽ ra 2 kênh không bị lệch nhau và ổn định. Ngoài chức năng chia tín hiệu thì nó còn […]