Vì sao phải kiểm soát khí CO, NO2 trong bãi giữ xe tầng hầm?

KHÍ CO, NO2 LÀ GÌ? CO (Cacbon monoxit) là một chất khí không màu, không mùi, không vị, bắt cháy và có tính độc cao. CO là sản phẩm được tạo ra từ quá trình cháy không hoàn toàn của Cacbon và các hợp chất chứa Cacbon. Trong tầng hầm bãi đậu xe thì khí CO […]